Disclaimer_SK

Všetky informácie, obsah a materiály dostupné na tejto stránke slúžia len na všeobecné informačné účely a nie sú určené na to, aby predstavovali právne poradenstvo. Žiaden čitateľ, používateľ, zákazník alebo návštevník tejto stránky by nemal konať alebo sa zdržať konania na základe informácií na tejto stránke bez toho, aby najskôr vyhľadal právnu radu od svojho právneho poradcu v príslušnej krajine a jurisdikcii. Poskytované služby, používanie alebo prístup na túto webovú stránku alebo ktorýkoľvek z odkazov alebo zdrojov obsiahnutých na stránke nevytvára vzťah medzi advokátom a klientom. Používaním webu návštevník súhlasí so Všeobecnými podmienkami poskytovania služieb.